Pirkimo pardavimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainė www.baldutaskas.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Baldų taškas“, įmonės kodas 304995101, PVM mokėtojo kodas LT100012154115, adresas korespondencijai – K. Dulksnio g. 13, Narsiečių k., Kauno raj. LT-53304, Lietuvos Respublika, telefonas 8 670 87070, elektroninio pašto adresas – info@baldutaskas.lt.

1.2. Pirkėjas fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto ryšį „Baldutaskas.lt.“

1.3. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „Baldų tašku“ taisyklėmis ir su jomis sutinku), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Baldutaskas.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus.

2.3. Internetinės parduotuvės „Baldutaskas.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

2.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ty asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.4.2. Unaccompanied unaccompanied minors on emancipuotas;

2.4.3. juridiniai asmenys;

2.4.4. visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.5. Pirkėjas, patvirtinamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jomis turi teisę pirkti prekes „Baldutaskas.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2.6. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos aplinkybės, Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie baldutaskas.lt arba pirkdami prekes pirmą kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.

2.7. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdai Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.8. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už pastangas ir Pirkėju susijusio elektroninio pašto adreso pateikimas Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje „Baldutaskas.lt“ Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi prekių užsakymo įvykdymui būtinu savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.3. Pirkėjas patvirtina šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Baldutaskas.lt“ tikslais.

3.4. Pirkėjas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir Pardavėjo elektroninių prekių su prekių paslaugų tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodyta elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtų užsakymui įvykdyti.

3.5. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės prekybos tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų tiesioginiai rinkodaros tikslai) arba nepažymėdami varnelės (nesutinka). Pardavėjas naujienlaiškį siunčia kelis kartus per mėnesį Pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes gauti naujienlaiškio (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – Pirkėjas paspaudęs daugiau nebegaus naujienų).

3.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenis bus tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Baldutas“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės prekybos) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamumo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad būtų aiškiai nurodyta jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamo partnerio užsakymo paslaugų suteikimo.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

4.1. Pirkėjas gali rasti prekes šiais būdais:

4.1.1. internetu užsiregistruodamas „Baldutaskas.lt“;

4.1.2. internetu nesiregistruodamas „Baldutaskas.lt“;

4.1.3. telefonu;

4.1.4. elektroniniu paštu.

4.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžiamas „Užsakyti“ ir kai Pardavėjas susisiekia su Pirkėjo jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

4.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Baldutaskas.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Baldutaskas.lt internetinėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises: teisę žinoti / būti informuotam apie savo asmens duomenų rinkimą, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisė reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi neprivalomi jo asmens duomenys, teisė reikalauti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą bei teisę į duomenų perkeliamumą. Šias teises Pirkėjas įgyvendina parašydamas el. siųsti info@baldutaskas.lt arba paskambinti numeriu 8 670 87070. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą BDAR nustatyta tvarka (per 30 dienų). Pirkėjas apie jo asmens duomenų tvarkymą yra informuojamas, kai susipažįsta su Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.baldutaskas.lt paskelbta Privatumo politika.

5.3. Pirkėjas turi teisę gauti pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „Baldutaskas.lt“ parduotuve, apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant prekių internetinę grąžinimo prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 365 kalendorines dienas nuo daikto pristatymo dienos.

5.4. Pirkėjo teisės prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisės nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklės“

5.5. Pirkėjas teisės naudoti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.

5.6. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš „Baldutaskas.lt“ internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo visiškai pakeisti daikto trūkumus, 2) reikalauti pardavėjo tinkamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) iš pardavėjo atitinkamai sumažinto reikalo, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo mokėti už prekes ir priimti jas šias Taisyklių nustatyta tvarka.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenis, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

6.4. Pirkėjas, naudotas „Baldutas.lt“ internetinė parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalių prekių krepšelio dydį, ty minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydžio šiuo metu netaikome.

7.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

7.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.

7.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 24 valandas.

7.5. Kai Pirkėjas grynaisiais pasirinkimo apmokėjimo būdas – prekių pristatymo/pardavėjo metu, sulaukęs avansas (30% pinigų sumos) mokėjimo, patvirtina užsakymą. Jei iškyla neaiškumai dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėjų užsakyme nurodytais kontaktais (telefonu ar el. paštu). Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėjų dienomis. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta pripažinti su Pirkėju per 30 darbo dienų.

7.6. Pardavėjas dėl svarbių priežaščių griežtai laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymai, pasilieka teisę keisti pristatymo laiką ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytamis sąlygomis Pirkėjui gali naudotis internetinės parduotuvės Baldutaskas.lt teikiamomis įsipareigojimų paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo adresu 10 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negali būti pristatytas Pirkėjų užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8.5. Pirkėjų naudojimasis Taisyklių 5.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 5.5. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjų sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminalai

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir kalbame užsakyme nurodomos.

9.2. Pirkėjas atsiskaito už vieną prekes iš šių būdų:

9.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į Baldutaskas.lt banko sąskaitą.

9.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais pristatymo prekių/atsiėmimo metu – Pirkėjas avansą (30% užsakymo sumos) sumoka banko pavedimu ar el. bankininkyste, o likusią sumą sumoka grynais prekių pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

9.2.3. Apmokėjimas per elektroninę bankininkystę Pirkėjui prekes užsakant Baldutaskas.lt internetinėje parduotuvėje ir iškart atlikti mokėjimą.

9.2.4. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovės paslaugomis – tai apmokėjimas, kai pagal Pirkėjo ir lizingo sudarymo kredito sutarties sąlygas Pirkėjo po užsakymo patvirtinimo atsiskaito lizingo bendrovė, pervesdama pinigus į Baldutaskas.lt banko sąskaitą.

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

9.4. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti baldų užsakymo susitarimu.

9.5. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kitų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti, kad būtų pateikti duomenys.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, ty pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.

10.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

10.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinktas prekių pristatymo paslaugų teikėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir užsakymo pristatymo užmokestį.

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatymo adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.2.4. Prekių pristatymas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje yra mokamas.

10.2.5. Prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodyta. Apie prekių pristatymo terminą į Kuršių neriją Pardavėjas Pirkėją informuoja patvirtindamas užsakymą.

10.2.6. Baldai yra pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10.2.7. Baldai pristatomi tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas.

10.2.8. Prekės nėra užnešamos.

10.2.9. Prekės gali būti užnešamos esant galimybei už daugiau mokestį.

10.2.10. Beveik visi baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų pridedama surinkimo instrukcija, furnitūra.

10.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto.

10.3.2. Užsakytas prekes būtinai atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsižvelgiama į prekių, Pardavėjo pasilieka teisę nutraukti užsakymą būti įspėjimo ir grąžinti sumokėtą avansinį mokėjimą, jei jis buvo sumokėtas.

10.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtinai su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybės patvirtinimą (asmens tapatybės dokumentą, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

10.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytas terminalas. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja pateikti su Pirkėjo ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjo nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo susijusių aplinkybių.

10.6. Prekių siuntimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos prekės ir(-ių) Pirkėjas bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjų pasirašymo siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra tinkamos būklės, prekių atsiradimo, atsiradimo pagrindo priskirtas gamyklai brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimas (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinių prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglam, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. , dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui tvarkingų šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių gabenimo, jei tokių atvejų atsiradimo pagrindas nėra prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinių prekių apžiūros metu.

10.7. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėta pinigų, Pirkėjo jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Kiekvienos „Baldutaskas.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

11.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

11.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

11.6. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas.

11.7. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodyta. Apie prekių garantinį terminą Kuršių nerijoje Pardavėjas Pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties gali grąžinti baldus per 365 kalendorines dienas, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti viena iš Lietuvos Respublikos kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

12.2. Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

12.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 12.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@baldutaskas.lt

12.4. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 365 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 5.3. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

12.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurios buvo būtini norint žiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

12.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.

12.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytų prekių grąžinimo tvarkos.

12.7. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas nori pristatyti kokybiškos nenaudotos prekės nepraėjus 365 dienų laikotarpiui, Pardavėjas tokias prekes pats pasiima savo transportu savo sąskaitą per protingą terminą.

12.8. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

12.9. Prekės grąžinimo įsipareigojame įgyvendinti per 10 darbo dienų, nebent susitarta kitaip.

12.10. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėjo banko sąskaitą.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei „Baldutaskas.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinių parduotuvių naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklų neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugų Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytas susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Jei Jūsų netenkina įsigytos Baldutaskas.lt prekės ar suteikto aptarnavimo kokybė, praneškite apie tai administracijai el. paštu info@baldutaskas.lt Jei jūsų netenkina sulauktas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymas dėl skundo dėl „Baldutaskas.lt“ interneto ryšio įsigytos prekės, galite naudoti prašymą Europos elektroninėje ginčų sprendimo platformoje. http://ec.europa.eu/odr/ . Taip pat pretenziją, skundą, dėl mūsų interneto ryšio įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.). tarnyba@vvtat.lt interneto svetainėje www.vvtat.lt )

15.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR nustatyta tvarka. Ginčo teismingumas nustatomas pagal Pardavėjo buveinės adresą.

15.5. Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2019 m. vasario 1 d. Apie visus Pirkimo pardavimo taisyklių pakitimus bus informuota pagal šiuos Pirkimo pardavimo taisyklių 2.6. punktas.